Hľadať

Dovoľujeme si Vás informovať, že pre testovacie ELISA súpravy expedované po dátume 23.11.2021 sme aktualizovali zadnú stranu osvedčenia o kvalite, ktorá je súčasťou dodávanej sprievodnej dokumentácie k ELISA súpravám. 

Táto zmena bola prijatá pre zlepšenie a uľahčenie príprav vzoriek a spracovania nami vyrábaných ELISA súprav.