Hľadať

Vážení obchodní partneri

radi by sme Vás informovali, že od 1.1.2024 dochádza k zmene dodávania sprievodnej dokumentácie k ELISA súpravám.

Spoločnosť Biogema, výrobné družstvo, Košice, pristupuje k vydávaniu elektronických návodov na použitie (eIFU). K tejto zmene sa spoločnosť rozhodla pristúpiť z enviromentálnych, ako aj praktických dôvodov. Táto zmena je platná pre všetky súpravy vyrobené od 1.1.2024Osvedčenie o súprave, na ktorom sú uvedené parametre z výstupnej kontroly ostáva aj naďalej súčasťou balenia ELISA súprav v tlačenej verzii tak, ako doposiaľ.

Spôsob spracovania súprav, inkubačné časy, premývania, pipetovacie schémy, či pipetovacie objemy a i. ostávajú bez zmeny, tak ako doteraz !   

Aktuálne, ako aj predošlé verzie eIFU a osvedčení o súprave sú dostupné na web stránke spoločnosti www.biogema.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa, prosím, neváhajte obrátiť na nášho obchodného zástupcu.

Pre získanie eIFU, prosím, kliknite SEM

Pre získanie osvedčenia o súprave kliknite SEM