Hľadať

Náš prezentačný stánok ste už tradične mohli vidieť aj na XX. ročníku alergologicko-imunologického kongresu Martinské Dni Imunológie, ktoré sa konali 27.-29. apríla 2022. Na tomto podujatí sa zúčastnilo viac ako 400 lekárov, zdravotných sestier, pracovníkov laboratórií a zástupcov vystavovateľských firiem. Ako obvykle, ani tento rok sme na tomto podujatí s našimi odbornými amestnancami z výrobného a obchodného oddelenia nemohli chýbať. 

Novinky / XX. Martinské Dni Imunológie 2022 - foto
Novinky / XX. Martinské Dni Imunológie 2022 - foto
Novinky / XX. Martinské Dni Imunológie 2022 - foto
Novinky / XX. Martinské Dni Imunológie 2022 - foto
Novinky / XX. Martinské Dni Imunológie 2022 - foto
Novinky / XX. Martinské Dni Imunológie 2022 - foto