Hľadať

Aj tento rok sme sa zúčastnili už XIX. ročníka kongresu Martinské Dni Imunológie 2021, ktorý sa konal 15.-17. septembra v prednáškových sálach Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine UK. Keďže nám to pandemická situácia umožnila, zúčastnili sme sa prezenčnou formou.

Súčasťou kongresu boli odborné prednášky z najaktuálnejších problematík imunologickej vedeckej a lekárskej obce, na ktorých sme nemohli chýbať.

Prinášame Vám zopár záberov z výstaviska kongresu. 

Novinky / XIX. Martinské Dni Imunológie 2021 - foto
Novinky / XIX. Martinské Dni Imunológie 2021 - foto
Novinky / XIX. Martinské Dni Imunológie 2021 - foto
Novinky / XIX. Martinské Dni Imunológie 2021 - foto
Novinky / XIX. Martinské Dni Imunológie 2021 - foto
Novinky / XIX. Martinské Dni Imunológie 2021 - foto