Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Hľadať

Dotazník

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s udržiavaním systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 13485 v platnom znení v našej organizácii a snahou o stále zlepšovanie a skvalitňovanie služieb zákazníkom, Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie tohto dotazníka za účelom získania spätnej väzby.

Dotazník pre odberateľa

Hodnotenie dodávateľa výrobkov BIOGEMA Košice

  • Oznámkujte od 1 – 5

Ako hodnotíte obchodnú spoluprácu so zástupcami organizácie?

Ako ste spokojní s doterajším spôsobom objednávania výrobkov?

Ako ste spokojní s objednávaním výrobkov prostredníctvom našej web-stránky?

Ako ste spokojní s promptnosťou a formou dodávania výrobkov?

Ako ste spokojní s kvalitou výrobkov?

Do akej miery ste spokojní s dokumentáciou priloženou k dodávaným výrobkom?

Ako hodnotíte upozornenia v dokumentácii, týkajúce sa bezpečnosti spracovania diagnostických súprav?

Ako ste spokojní s postupom pri riešení nežiaducich príhod? (Vyplňujte prosím, len v prípade eventuálnej reklamácie)

Ako ste spokojní s informovanosťou o novinkách, o nových výrobkoch na seminároch, konferenciách?

Vyskytli sa komplikácie pri používaní zdravotníckych prostriedkov dodaných firmou BIOGEMA?