Hľadať

Dotazník

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s udržiavaním systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 13485 v platnom znení v našej organizácii a snahou o stále zlepšovanie a skvalitňovanie služieb zákazníkom, Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie tohto dotazníka za účelom získania spätnej väzby.

Dotazník pre odberateľa

Hodnotenie dodávateľa výrobkov BIOGEMA Košice

  • 1 je najlepšie hodnotenie, 5 je najhoršie hodnotenie

Ako hodnotíte spoluprácu s obchodnými zástupcami našej organizácie?

Ako hodnotíte spôsob objednávania našich výrobkov?

Ako hodnotíte spôsob dodania výrobkov a dobu dodania?

Ako hodnotíte kvalitu našich výrobkov?

Ako hodnotíte dokumentáciu dodávanú k našim výrobkom?

Ako hodnotíte upozornenia v dokumentácii, týkajúce sa bezpečnosti spracovania diagnostických súprav?

Ako hodnotíte informovanosť o novinkách a akciách, o nových výrobkoch?

Ako hodnotíte postup pri riešení nežiaducich príhod? (Vyplňujte prosím, len v prípade výskytu nežiaducej príhody.)

Aké celkové hodnotenie by ste dali našej organizácii?

Vyskytli sa komplikácie pri používaní zdravotníckych prostriedkov dodaných firmou BIOGEMA?