Hľadať

O nás

BIOGEMA, v.d., Košice - Stabilný partner v diagnostike

  • Spoločnosť Biogema, v.d. Košice stavia na pevných základoch dlhodobého partnerstva v oblasti výroby a distribúcie in vitro diagnostík. Ako jediný slovenský výrobca diagnostických súprav ELISA sa už viac ako 30 rokov usilujeme prevýšiť očakávania a potreby našich klientov. Využívame znalosti, ktoré sme nadobudli dlhoročnými skúsenosťami a snažíme sa ich zúročiť pri výkone našej každodennej praxe.

  • Uvedomujeme  si zodpovednosť pozície silného a stabilného partnera v medicínskej diagnostike a preto ponúkame silný proklientský prístup v kombinácii s vysokou flexibilitou.   Náš odborný tím zamestnancov rieši každodenné výzvy pri výrobe a inovácii diagnostík a ich implementáciu do dynamického prostredia moderných laboratórií.

  • Rozumieme potrebe kvality a preto našim klientom ponúkame iba certifikované diagnostiká, ktoré spĺňajú všetky najprísnejšie normy a legislatívne požiadavky. Už od roku 2004 máme zavedený systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a STN EN ISO 13485 v platnom znení, ktorý spolu s internými a externými kontrolami tvorí záruku kvality procesov.