Hľadať

Nakladanie s odpadmi

Spoločnosť Biogema, v.d., Košice si dlhodobo a svedomite plní svoje povinnosti výrobcu vzhľadom na výrobu obalov prostredníctvom spoločnosti Natur-pack, a.s.

Zber a vývoz nebezpečného odpadu ako aj komunálneho odpadu máme zriadený v rámci dodržiavania všetkých platných legislatívnych požiadaviek.

Všetky výrobné procesy sú nastavené tak, aby minimalizovali tvorbu odpadu a dopad na životné prostredie. 

Certifikát o spolupráci so spoločnosťou NATURE-PACK, a.s. 

Certifikát - Enviromentálne zodpovedný výrobca