Hľadať

Pre stiahnutie a tlač osvedčenia o súprave kliknite na požadovaný názov ELISA súpravy. Po rozkliknutí odkazu bude možné otvoriť príslušné osvedčenie o súprave pre jednotlivý typ súpravy podľa názvu a katalógového čísla a príslušnej šarže.

Osvedčenie o súprave pre kvantitatívne stanovenie:                           

ELISA anti-DNP                                                                                    

ELISA anti-GLIADÍN-deamidovaný                                                     

ELISA anti-GLIADÍN-natívny

ELISA anti-MILK

ELISA anti-ASCA

ELISA anti-CANDIDA

Osvedčenie o súprave pre semikvantitatívne stanovenie: 

ELISA anti-KAZEÍN

ELISA anti-ß-LAKTOGLOBULÍN

ELISA anti-LAKTÓZA

ELISA anti-α-LAKTALBUMÍN

ELISA anti-OVALBUMÍN

ELISA anti-SÓJA