Hľadať

Pre stiahnutie a tlač návodu na použitie kliknite na požadovaný názov ELISA súpravy. Po rozkliknutí odkazu bude možné otvoriť príslušný návod na použitie pre jednotlivý typ súpravy podľa názvu a katalógového čísla.

Návody na použitie pre kvantitatívne stanovenie:                           

ELISA anti-DNP                                                                                    

ELISA anti-GLIADÍN-deamidovaný                                                     

ELISA anti-GLIADÍN-natívny

ELISA anti-MILK

ELISA anti-ASCA

ELISA anti-CANDIDA

Návody na použitie pre semikvantitatívne stanovenie: 

ELISA anti-KAZEÍN

ELISA anti-ß-LAKTOGLOBULÍN

ELISA anti-LAKTÓZA

ELISA anti-α-LAKTALBUMÍN

ELISA anti-OVALBUMÍN

ELISA anti-SÓJA