Hľadať

Vianoce 2021

Blížia sa najkrajšie a najpokojnejšie sviatky v roku a zároveň sme len krôčik od ukončenia kalendárneho roka 2021. Pri tejto príležitosti by sme Vám v mene celého kolektívu spoločnosti BIOGEMA v.d. Košice radi zapriali príjemné prežitie Vianočných sviatkov, hlavne v zdraví a zaželali veľa osobných, či pracovných úspechov do nového roka.

Taktiež by sme radi s úctou poďakovali za priazeň a prejavenú dôveru v tom starom a tešíme sa na spoluprácu v tom novom roku 2022. 

PF 2022 !