Hľadať

Rýchly imunochromatografický skríningový test na dôkaz drogy THC - marihuana vo vzorke moču

Účinky
THC je halucinogénna látka, spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, depresie, halucinácie, zvýšený krvný tlak, strata pamäti a koordinácie.
Doba účinku: 2 - 5 hodín.

Vzhľad a spôsob aplikácie drogy
Obdoba tabakových listov, semienka (marihuana), kúsky tmavohnedej živice (hašiš), tekutina. Podáva sa orálne (ústami), alebo sa fajčí. Marihuana sa metabolizuje v pečeni a vylučuje močom vo forme THC.

Príznaky
Neprirodzená veselosť, zrýchlený pulz, rozšírené zrenice, červené oči, zvýšená chuť do jedla, studené končatiny.

Upozornenie

  • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro.
  • Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi; odporúčame výsledok testu konzultovať s lekárom špecialistom.
  • Testovacia doštička je len na jedno použitie.
  • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.
  • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Vzorka
Najlepšie je vykonať vyšetrenie v deň odberu vzorky. Moč je možné skladovať 2 dni pri 2 - 8 °C, alebo zmraziť na dlhšiu dobu. Pred testovaním je nutné zahriať zmrazenú vzorku na izbovú teplotu a dobre premiešať.

Citlivosť

Tento test reaguje na prítomnosť drogy marihuana - THC a jej karboxylových metabolitov v ľudskom moči s koncentráciou vyššou ako 50 ng/ml 4 až 7 dní po požití drogy.

Vykonanie testu

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie a skontrolujte, či je vzorka aj testovacia doštička vytemperovaná na izbovú  teplotu.

  1. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie.
  2. Pipetku naplňte močom a nakvapkajte 4 kvapky (120 µl) do okrúhleho okienka. Dbajte na to, aby ste nepreplnili absorpčnú vložku.
  3. Odčítajte výsledky po 5 minútach.
  4. Neodčítavajte výsledky po uplynutí 10 minút.


Vyhodnotenie
1.Pozitívny výsledok - prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči:

Vytvorí sa len 1 ružová čiarka v kontrolnom okienku C.
Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.


2. Negatívny výsledok :
Na doštičke sa vyfarbia 2 ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv
na interpretáciu výsledku.
               


3. Test nebol správne vykonaný:
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna kontrolná čiarka, pipetkou doplňte pár kvapiek vzorky moču.
V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

 Kompletné informácie sa dozviete v príbalovom letáku - návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.

Objednávkový formulár