Hľadať

test na drogy  thc marihuana test

Rýchly test na domáce použitie na dôkaz THC- marihuany v moči

Účinky
THC je halucinogénna látka. Spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, depresie, halucinácie, zvýšený krvný tlak, strata pamäti a koordinácie.
Doba účinku: 2 - 5 hodín.

Vzhľad a spôsob aplikácie drogy
Obdoba tabakových listov, semienka (marihuana), kúsky tmavohnedej živice (hašiš), tekutina. Podáva sa orálne (ústami), alebo sa fajčí. Marihuana sa metabolizuje v pečeni a vylučuje močom vo forme THC.

Príznaky
Neprirodzená veselosť, zrýchlený pulz, rozšírené zrenice, červené oči, zvýšená chuť do jedla, studené končatiny.

Upozornenie
  • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená na samotestovanie.
  • Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi; odporúčame výsledok testu konzultovať s lekárom špecialistom.
  • Testovacia doštička je len na jedno použitie.
  • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.
  • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.
Vzorka
Najlepšie je vykonať vyšetrenie v deň odberu vzorky. Moč je možné skladovať 2 dni pri 2 - 8 °C, alebo zmraziť na dlhšiu dobu. Pred testovaním je nutné zahriať zmrazenú vzorku na izbovú teplotu a dobre premiešať.

Citlivosť
Test reaguje na prítomnosť 11-nor-∆-9-tetrahydro-kanabinol-9-carboxylovej kyseliny v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 50 ng/ml. Pozitívny výsledok dáva tiež ∆9-tetrahydrokanabinol, ∆8-tetrahydro-kanabinol, kanabinol, kanabidiol s koncentráciou nad 10 000 ng/ml a 11-hydroxy-∆-9-tetrahydrokanabinol s koncentráciou 5 000 ng/ml.

Vykonanie testu
Testovaciu doštičku a pipetku vybaľte z foliového obalu.
1. Pipetku naplňte močom a nakvapkajte 4 kvapky (120 
µl) do okrúhleho okienka.
2. Výsledok sa objaví v priebehu 5 minút.

Vyhodnotenie
1.Pozitívny výsledok - prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči:

Vytvorí sa len 1 ružová čiarka v kontrolnom okienku C.
Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.


2. Negatívny výsledok :
Na doštičke sa vyfarbia 2 ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv
na interpretáciu výsledku.


3. Test nebol správne vykonaný:
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna kontrolná čiarka, pipetkou doplňte pár kvapiek vzorky moču.
V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.