Hľadať

test na drogy pervitín test

Rýchly test na domáce použitie na dôkaz metamfetamínu - pervitínu v moči

Účinky
Pervitín - metamfetamín je silné sympatikomimetikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje bdelosť, energiu a silu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie.
Doba účinku: 2 - 8 hodín.

Vzhľad a spôsob aplikácie drogy
Tvrdá návyková droga - podáva sa orálne (ústami), injekčne, alebo sa šnupe. Metamfetamín sa absorbuje okamžite po požití. 40% sa vylučuje močom v nezmenenej forme, zvyšok ako amfetamín a jeho deriváty.

Príznaky
Potenie, sucho v ústach, zvýšený krvný tlak, nepokoj,rozšírené zrenice, eufória, chudnutie.

Upozornenie
  • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená na samotestovanie.
  • Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi; odporúčame výsledok testu konzultovať s lekárom špecialistom.
  • Testovacia doštička je len na jedno použitie.
  • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.
  • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.
Vzorka
Najlepšie je vykonať vyšetrenie v deň odberu vzorky. Moč je možné skladovať 2 dni pri 2 - 8 °C, alebo zmraziť na dlhšiu dobu. Pred testovaním je nutné zahriať zmrazenú vzorku na izbovú teplotu a dobre premiešať.

Citlivosť
Test reaguje na prítomnosť metamfetamínu v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 1 000 ng/ml. Pozitívny výsledok dáva tiež D-amfetamín s koncentráciou 1 000 ng/ml.
Citlivosť testu je 4 až 7 dní po požití.

Vykonanie testu
Testovaciu doštičku a pipetku vybaľte z foliového obalu.
1. Pipetku naplňte močom a nakvapkajte 4 kvapky (120 
µl) do okrúhleho okienka.
2. Výsledok sa objaví v priebehu 5 minút.

Vyhodnotenie
1.Pozitívny výsledok - prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči:

Vytvorí sa len 1 ružová čiarka v kontrolnom okienku C.
Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.


2. Negatívny výsledok :
Na doštičke sa vyfarbia 2 ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv
na interpretáciu výsledku.


3. Test nebol správne vykonaný:
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna kontrolná čiarka, pipetkou doplňte pár kvapiek vzorky moču.
V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.