Hľadať

Ovulačný test - 20v1

RÝCHLY TEST NA STANOVENIE PLODNÝCH DNÍ

Charakteristika
Ovulačný test je jednoduchý, rýchly a spoľahlivý test na kvalitatívne stanovenie luteinizačného hormónu v moči (25mlU/ml). Ovulácia je obdobie približne v strede menštruačného cyklu ženy, kedy dochádza k uvoľneniu vajíčka. Luteinizačný hormón (LH) spolu s folikulostimulujúcim hormónom (FSH) stimuluje dozrievanie vajíčok. Nárast koncentrácie LH sa objavuje 40 hodín pred o-vuláciou, kedy je najvhodnejšia doba na oplodnenie vajíčka - počatie. Samotná ovulácia trvá len 12-24 hodín. Ovulačný test pomôže presne určiť ten správny čas a zvýši šancu na otehotnenie. Normálne sa LH vyskytuje v moči ženy mimo ovulácie, mužov a detí vo veľmi nízkej koncentrácii. Tá sa v puberte a u žien v menopauze zvyšuje 3 až 4 krát.

Balenie: 20 testovacích prúžkov v jednom balení

Odporúčanie
Pred vykovaním testu si musíte určiť dĺžku menštruačného cyklu. Je to počet dní od prvého dňa menštruácie, do dňa nasledujúcej menštruácie. Pozrite si tabuľku a zistite, kedy by ste sa mali začať testovať. Ak je váš menštruačný cyklus kratší ako 21 dní, alebo dlhší ako 38 dní, obrátťe sa na svojho lekára. Ak nepoznáte dĺžku cyklu, môžete sa začať testovať 11. deň po začatí menštruácie, pretože priemerná dĺžka cyklu je 28 dní. Každý deň si vykonajte jeden test v priebehu 5-dňovej periódy alebo až kým nedôjde
k nárastu LH.

Upozornenie

 •  Diagnostický prostriedok in vitro určený na samotestovanie.
 •  Testovací prúžok je len na jedno použitie. 
 •  Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.
 •  Ak si nie ste úplne istá výsledkom, je potrebné test zopakovať s novým testovacím prúžkom po 24 hodinách.
 •  Interpretácia výsledkov testu môže byť skreslená pri výskyte cýst na vaječníkoch, endokrinologickom ochorení, počas tehotenstva, resp. aplikácie iných hormónov. Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi, preto odporúčame návštevu ženského lekára. 
 •  Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy. 

Príprava vzorky
Na testovanie používajte moč odobraný vždy v rovnakom čase minimálne 5 dní po sebe, a to medzi 10. a 20. hodinou.

Postup stanovenia

 1. Na odber moču použite čistú a suchú nádobku ( nie je súčasťou testu).
 2. Vybaľte testovací prúžok z ochranného obalu. (Priložené vysúšadlo nepoužívať.)
 3. Držte ho za modrú úchytnú plochu. 
 4. Na 5 sekúnd ho ponorte do vzorky moču - maximálne po vyznačenú šípku. Potom prúžok vyberte a položte na podložku.
 5.  Pozitívny výsledok sa objaví v priebehu 40 sekúnd. Na potvrdenie negatívneho výsledku je potrebný celý reakčný čas - 10 minút. Po 15. minúte už výsledky neodčítavajte.

Vyhodnotenie
1. Negatívny výsledok
Na testovacej časti prúžku sa objaví iba jedna čiarka alebo sa objavia dve čiarky, ale testovacia (spodná) čiarka je slabšej inten-zity ako kontrolná čiarka.

2. Pozitívny výsledok
Na testovacej časti prúžku sa objavia dve čiarky. Testovacia (spodná) a kontrolná čiarka sú približne rovnakej intenzity alebo tes-tovacia (spodná) čiarka je tmavšia. Dochádza k nárastu koncentrácie LH. K ovulácii dôjde pravdepodobne v nasledujúcich 24-48 hodinách, čo je najvhodnejší čas na otehotnenie. 

3. Chybne vykonaný test
Ak sa na prúžku neobjaví žiadna čiarka, teda ani kontrolná, skontrolujte, či bol prúžok dostatočne ponorený v moči. Ak nie, ponorenie zopakujte. V prípade, že sa čiarky stále neobjavia, test opakujte s novým prúžkom.

Skladovanie
Test skladujte v neporušenom obale pri teplote 4 -30°C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke.
Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne ovulačného testu, radi Vám ich zodpovieme.