Hľadať

Z JEDNEJ VZORKY MOČU STANOVENIE 5 alebo až 10 DRUHOV DROG

MULTIDROGOVÝ TEST 5 parametrový
Zachytáva 5 drog: morfín, pervitín, extáza, marihuana, benzodiazepín

MULTIDROGOVÝ TEST 10 parametrový
Zachytáva až 10 drog: morfín, pervitín, benzodiazepín, extáza, marihuana, amfetamín, barbituráty, kokaín, fencyklidín, tricyklické antidepresíva

Vzhľad a spôsob aplikácie drogy
Extáza - tablety, kapsuly, môžu sa podávať orálne (ústami) alebo injekčne.
Pervitín - orálne, injekčne, alebo sa šnupe.
Benzodiazepín - lieky - orálne, injekčne.
Morfín, kodeín, dolsi, heroín - prášok, tablety, ampuly, tekutina - orálne, injekčne, alebo sa fajčia a šnupú.
THC - obdoba tabakových listov, semienka (marihuana), kúsky tmavohnedej živice (hašiš), tekutina. Podáva sa orálne alebo sa fajčí.
Amfetamín - rôznofarebné tablety (amfetamín, fenmetrazín). Absorbuje sa okamžite po orálnom požití.
Barbituráty - tablety, dražé, kapsuly, ampulky, v malom množstve obsahujú skoro všetky sedatíva a analgetiká. Podávajú sa orálne, injekčne.
Kokaín - kokové listy a koncetrovaná zmes z kokaínu, jedlej sódy a vody - crack - biely prášok a kryštáliky. Podávajú sa orálne,  šnupú alebo fajčia.
Fencyklidín - anjelská droga, biely jemný prášok, fajčí sa nasypaný do tabaku alebo marihuany, tiež sa šnupe.
Tricyklické antidepresíva - tablety, dražé, kapsuly, ampulky. Podávajú sa orálne, injekčne

Účinky
Extáza (MDMA)(3,4-metyléndioxymetamfetamín). Po užití vedie k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí nekľud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenie srdca.
Pervitín (METH) je silné sympatikomimetikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje bdelosť, energiu a silu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie.
Benzodiazepíny (BZO) sa používajú v terapii ako anxiolytiká, antikonvulzíva, myorelaxanciá, sedatíva, hypnotiká. Navodzujú spánok, tlmia emotívne vzruchy.
Morfín, kodeín, dolsin, heroín (MOR) sú silné analgetiká. Pôsobia narkoticky, vyvolávajú sillnú psychickú závislosť, telesný útlm, uvoľnenie, zníženie či odstránenie bolesti. Pri možnom predávkovaní hrozí smrť, ťažké abstinenčné príznaky, agresivita, poruchy potencie a menštruácie, vážne poškodenie mozgu, pečene, infekcie - žltačka, HIV.
Marihuana (THC) je halucinogénna látka. Spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, depresie, halucinácie, zvýšený krvný tlak, strata pamäti a koordinácie.
Amfetamín (AMP) je sympatikomimetickým amínom. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje bdelosť, znižuje a odstraňuje únavu a chuť k jedlu, pri vyšších dávkach úzkosť. Spôsobuje tiež nepokoj, nespavosť, náladovosť, agresivitu, po odznení bezprostredného účinku hlad, vyčerpanie, spánok, depresiu. Pri chronickom predávkovaní hrozí zlyhanie srdca a úplné poškodenie mozgu.
Barbituráty (BAR) sú rýchlo pôsobiace - pentobarbital, secobarbital - do 15 min.; metabolizujú sa v tele, a barbituráty, ktoré pôsobia až za 24 hod. a viac - fenobarbital; tie sa vylučujú močom v nezmenenej forme. Spôsobujú uvolnenie, pri vyšších dávkach celkový útlm, telesný aj duševný.
Kokaín (COC) - patrí medzi najúčinnejšie lokálne anestetiká, je silné narkotikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, euforicky, zvyšuje bdelosť, odstraňuje únavu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie. Vyvoláva veľmi silnú psychickú závislosť.
Fencyklidín (PCP) - pôsobí veľmi povzbudzujúco, vedie k omamným stavom, halucináciám, panike, dezorientácii. Zvyšuje krvný tlak a spôsobuje srdcové arytmie.
Tricyklické antidepresíva (TCA) - sú používané na liečbu depresívnych porúch, predávkovanie môže mať za následok hlboké depresie a je najčastejšou príčinou úmrtí na lieky.

UPOZORNENIE

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená pre samotestovanie

Testovacia doštička je len na jedno použitie.

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.

Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

So vzorkami je potrebné manipulovať ako s infekčným materiálom, pri práci používajte gumené rukavice.

Výsledok vyšetrenia je orientačný a pre súdno-lekárske účely musí byť pozitívny výsledok potvrdený konfirmačnou metódou - plynovou chromatografiou.

Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi pacienta a informáciami, ktoré má k dispozícii lekár.

SKLADOVANIE A STABILITA

Multidrogový 5 a 10 parametrový test skladujte pri teplote 2 – 30 °C v uzavretých obaloch mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke. Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

ODBER VZORKY

Najlepšie je  vykonať  vyšetrenie v deň odberu vzorky. Moč je možné skladovať 48 hodín pri 2 - 8 °C, alebo zmraziť na 20°C dlhšiu dobu. Rozmrazené vzorky odporúčame pred testovaním dobre premiešať.

POSTUP STANOVENIA

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie a skontrolujte, či je vzorka aj testovacia doštička vytemperovaná na izbovú  teplotu.

  1. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie a následne odstráňte ochranný plastový obal.
  2. Na 10 až 15 sekúnd ponorte prúžky do vzorky moču – maximálne po vyznačené šípky MAX. Doštičku potom položte na podložku.
  3. Odčítajte výsledky po 5 minútach.
  4. Neodčítavajte výsledky po uplynutí 10 minút.

Vyhodnotenie

1.Pozitívny výsledok - prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči:
Vytvorí sa len 1 ružová čiarka v kontrolnom okienku C.
Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.

2. Negatívny výsledok 
Na doštičke sa vyfarbia 2 ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv
na interpretáciu výsledku.

3. Test nebol správne vykonaný
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna kontrolná čiarka, ponorte prúžky ešte na pár sekúnd do vzorky.
V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

Viac informácií sa dozviete v príbalovom letáku - návodu na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.

Objednávkový formulár