Hľadať


Rýchly chromatografický skríningový test na dôkaz 6 typov drog zo vzorky slín 

EXTÁZA, PERVITÍN, BENZODIAZEPÍN, MORFÍN, MARIHUANA, KOKAÍN

Vzhľad a spôsob aplikácie drogy
Extáza - tablety, kapsuly, môžu sa podávať orálne (ústami) alebo injekčne.
Pervitín - orálne, injekčne, alebo sa šnupe.
Benzodiazepín - lieky - orálne, injekčne.
Morfín, kodeín, dolsi, heroín - prášok, tablety, ampuly, tekutina - orálne, injekčne, alebo sa fajčia a šnupú.
THC
- obdoba tabakových listov, semienka (marihuana), kúsky tmavohnedej živice (hašiš), tekutina. Podáva sa orálne alebo sa fajčí.
Kokaín - kokové listy a koncetrovaná zmes z kokaínu, jedlej sódy a vody - crack - biely prášok a kryštáliky. Podávajú sa orálne,  šnupú alebo fajčia.

Účinky
Extáza (MDMA)(3,4-metyléndioxymetamfetamín) Po užití vedie k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí nekľud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenie srdca. Účinok drogy sa dostavuje do 30 až 60 minút po užití. Vrcholí po 1,5 hodine a postupne do 6 až 10 hodín účinok opadáva.  
Pervitín (METH AMP) je silné sympatikomimetikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje bdelosť, energiu a silu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie.
Benzodiazepíny (BZO) sa používajú v terapii ako anxiolytiká, antikonvulzíva, myorelaxanciá, sedatíva, hypnotiká. Navodzujú spánok, tlmia emotívne vzruchy. Vzhľadom na rôznu dobu vstrebávania jednotlivých druhov benzodiazepínov je aj ich doba účinku rôzna.
Morfín, kodeín, dolsin, heroín (OPI) sú silné analgetiká. Pôsobia narkoticky, vyvolávajú sillnú psychickú závislosť, telesný útlm, uvoľnenie, zníženie či odstránenie bolesti. Pri možnom predávkovaní hrozí smrť, ťažké abstinenčné príznaky, agresivita, poruchy potencie a menštruácie, vážne poškodenie mozgu, pečene, infekcie - žltačka, HIV.
Marihuana (THC) je halucinogénna látka. Spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, depresie, halucinácie, zvýšený krvný tlak, strata pamäti a koordinácie.
Kokaín (COC) - patrí medzi najúčinnejšie lokálne anestetiká, je silné narkotikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, euforicky, zvyšuje bdelosť, odstraňuje únavu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie. Vyvoláva veľmi silnú psychickú závislosť.

UPOZORNENIE

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro.

Tento multidrogový 6 parametrový test je len na jedno použitie.

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.

Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.Vzorky ľudských slín nie sú klasifikované ako potenciálne infekčný materiál pokiaľ nepochádzajú z dentálneho výkonu.

Výsledok vyšetrenia poskytuje iba predbežný výsledok a pre súdno-lekárske účely musí byť pozitívny výsledok potvrdený konfirmačnou metódou, napríklad plynovou chromatografiou alebo hmotnostnou spektrometriou.

Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi pacienta a informáciami, ktoré má k dispozícii lekár. Akýkoľvek výsledok je potrebné prekonzultovať s lekárom.

PRÍPRAVA A ODBER VZORKY

Vzorky ľudských slín by mali byť odobraté použitím odberového tampónu/špongie, ktorá je súčasťou balenia testu. Pri odbere postupujte presne podľa pokynov uvedených v návode na použitie. Nepoužívajte inak získané vzorky ľudských slín. Pre potreby tohto testu je možné vykonať odber v ktorejkoľvek časti dňa.

POSTUP STANOVENIA

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené. Pred vykonaním testu je potrebné vytemperovať test na izbovú teplotu (15-30°C). Pred vykonaním odberu vzorky je potrebné minimálne 10 min. nejesť, nepiť, nežuť žuvačky a nepoužívať tabakové výrobky.

  1. Vytemperujte test na izbovú teplotu pred otvorením obalu. Testovaciu skúmavku a odberový tampón vyberte z hliníkového obalu a vykonajte test v čo najkratšom čase.
  2. Vyberte odberový tampón/špongiu z plastového obalu. Uchopte odberový tampón a koniec s tvrdou špongiou vložte do úst. Asi 3 minúty opakovane, jemne stláčajte medzi zubami a lícami. Odberový tampón/špongiu čo najviac zvlhčujte slinami, aby bola mäkká (špongiu nežuvať). Pri správnom odbere na špongii nesmú byť žiadne tvrdé miesta.
  3. Odberový tampón/špongiu jemne vyberte z úst, vložte do vyhodnocovacej skúmavky a zašraubujte.
  4. Vyhodnocovaciu skúmavku držte v zvislej polohe, odlepte štítok a začnite merať čas. Výsledok odčítajte do 10 minút.
  5. Neodčítavajte výsledky po uplynutí 15 minút.
  6. V prípade potreby odošlite test s odobratou vzorkou do laboratória pre potvrdenie výsledku.

Vyhodnotenie
1.Pozitívny výsledok - prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v ľudských slinách:

Vytvorí sa len 1 ružová čiarka v kontrolnom okienku C.
Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v ľudských slinách, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.

2. Negatívny výsledok :
Vyfarbia  sa 2 ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv
na interpretáciu výsledku.

3. Test nebol správne vykonaný:
Ak sa na testovacej ploche neobjaví ani jedna kontrolná čiarka. Jednou z možných príčin môže byť nepsrávny postup vykonania testu alebo nedostatočné množstvo slín. Diagnostiku zopakujte s novým testom.

Výsledky je potrebné odčítať pre každú drogu samostatne!

Kompletné informácie nájdete v príbalovom letáku - návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.

 

Objednávkový formulár