Hľadať


TEST NA RÝCHLU DIAGNOSTIKU - Dôkaz 6 drog v ľudských slinách:

EXTÁZA, PERVITÍN, BENZODIAZEPÍN, MORFÍN, MARIHUANA, KOKAÍN

Účinky
Extáza (MDMA)(3,4-metyléndioxymetamfetamín). Po užití vedie k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí nekľud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenie srdca. Účinok drogy sa dostavuje do 30 až 60 minút po užití. Vrcholí po 1,5 hodine a postupne do 6 až 10 hodín účinok opadáva.  
Pervitín (METH AMP) je silné sympatikomimetikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje bdelosť, energiu a silu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie. 
Benzodiazepíny (BZO) sa používajú v terapii ako anxiolytiká, antikonvulzíva, myorelaxanciá, sedatíva, hypnotiká. Navodzujú spánok, tlmia emotívne vzruchy. Vzhľadom na rôznu dobu vstrebávania jednotlivých druhov benzodiazepínov je aj ich doba účinku rôzna. 
Morfín, kodeín, dolsin, heroín (OPI) sú silné analgetiká. Pôsobia narkoticky, vyvolávajú sillnú psychickú závislosť, telesný útlm, uvoľnenie, zníženie či odstránenie bolesti. Pri možnom predávkovaní hrozí smrť, ťažké abstinenčné príznaky, agresivita, poruchy potencie a menštruácie, vážne poškodenie mozgu, pečene, infekcie - žltačka, HIV.
Marihuana (THC) je halucinogénna látka. Spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, depresie, halucinácie, zvýšený krvný tlak, strata pamäti a koordinácie. 
Kokaín (COC) - patrí medzi najúčinnejšie lokálne anestetiká, je silné narkotikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, euforicky, zvyšuje bdelosť, odstraňuje únavu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie. Vyvoláva veľmi silnú psychickú závislosť.

Obsah balenia

1 ks vyhodnocovacia skúmavka

1 ks odberový tampón (špongia)

1 ks návod na použitie

1 ks vysušovadlo (nepoužívať)

Upozornenie

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro

Tento multidrogový 6 parametrový test je len na jedno použitie.

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.

Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Vzorky ľudských slín nie sú klasifikované ako potenciálne infekčný materiál pokiaľ nepochádzajú z dentálneho výkonu.

Výsledok vyšetrenia poskytuje iba predbežný výsledok a pre súdno-lekárske účely musí byť pozitívny výsledok potvrdený konfirmačnou metódou, napríklad plynovou chromatografiou alebo hmotnostnou spektrometriou.

Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi pacienta a informáciami, ktoré má k dispozícii lekár. Akýkoľvek výsledok je potrebné prekonzultovať s lekárom.

Skladovanie a stabilita

Multidrogový 6 parametrový test skladujte pri teplote 2 – 30 °C v uzavretých obaloch mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke. Test je stabilný počas trvania  doby exspirácie uvedenej na obale. Nepoužívajte test po dátume exspirácie. Test by mal byť uskladnený v pôvodnom nepoškodenom uzavretom obale.

Vykonanie testu

1. Z fóliového obalu vybaľte vyhodnocovaciu skúmavku s odberovým tampónom.

2. Uchopte odberový tampón a koniec s tvrdou špongiou vložte do úst. Asi 3 minúty opakovane, jemne stláčajte medzi zubami a lícami. Špongiu čo najviac zvlhčujte slinami, aby bola maximálne nasiaknutá a úplne mäkká (špongiu nežúvať). Na špongii nesmú byť cítiť žiadne tvrdé miesta.

3. Odberový tampón jemne vyberte z úst, vložte do vyhodnocovacej skúmavky a zašraubujte.

4. Vyhodnocovaciu skúmavku držte v zvislej polohe, odlepte štítok a do 10 minút odčítajte výsledok.

5. Po uplynutí 1 hodiny už výsledky neodčítavajte.

Výsledky je potrebné odčítať pre každú drogu samostatne!

Kompletné informácie nájdete v príbalovom letáku - návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.