Hľadať

Z JEDNEJ VZORKY MOČU STANOVENIE 5 DRUHOV DROG

MULTIDROGOVÝ TEST 5 parametrový
Zachytáva 5 drog: morfín, pervitín, extáza, marihuana, benzodiazepín

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená na samotestovanie.

Vzhľad a spôsob aplikácie drogy
Extáza - tablety, kapsuly, môžu sa podávať orálne (ústami) alebo injekčne.
Pervitín - orálne, injekčne, alebo sa šnupe.
Benzodiazepín - lieky - orálne, injekčne.
Morfín, kodeín, dolsi, heroín - prášok, tablety, ampuly, tekutina - orálne, injekčne, alebo sa fajčia a šnupú.
THC - obdoba tabakových listov, semienka (marihuana), kúsky tmavohnedej živice (hašiš), tekutina. Podáva sa orálne alebo sa fajčí.

Účinky
Extáza (MDMA)(3,4-metyléndioxymetamfetamín) Po užití vedie k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí nekľud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenie srdca.
Pervitín (METH) je silné sympatikomimetikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje bdelosť, energiu a silu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie.
Benzodiazepíny (BZO) sa používajú v terapii ako anxiolytiká, antikonvulzíva, myorelaxanciá, sedatíva, hypnotiká. Navodzujú spánok, tlmia emotívne vzruchy.
Morfín, kodeín, dolsin, heroín (MOR) sú silné analgetiká. Pôsobia narkoticky, vyvolávajú sillnú psychickú závislosť, telesný útlm, uvoľnenie, zníženie či odstránenie bolesti. Pri možnom predávkovaní hrozí smrť, ťažké abstinenčné príznaky, agresivita, poruchy potencie a menštruácie, vážne poškodenie mozgu, pečene, infekcie - žltačka, HIV.
Marihuana (THC) je halucinogénna látka. Spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, depresie, halucinácie, zvýšený krvný tlak, strata pamäti a koordinácie.

Vzorka
Najlepšie je vykonať vyšetrenie v deň odberu vzorky. Moč je možné skladovať 2 dni pri 2-8°C, alebo zmraziť na dlhšiu dobu.
Pred testovaním je nutné zahriať zmrazenú vzorku na izbovú teplotu a dobre premiešať.

Vykonanie testu
Testovaciu doštičku vybaľte z foliového obalu a následne otvorte ochranný uzáver testu.

  1. Na 15 sekúnd ponorte prúžky do vzorky moču - maximálne po vyznačené šípky. Doštičku potom položte na podložku.
  2. Výsledky odčítajte po 5 minútach.

Vyhodnotenie
1.Pozitívny výsledok - prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči:
Vytvorí sa len 1 ružová čiarka v kontrolnom okienku C.
Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.
2. Negatívny výsledok 
Na doštičke sa vyfarbia 2 ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv
na interpretáciu výsledku.
3. Test nebol správne vykonaný
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna kontrolná čiarka, ponorte prúžky ešte na pár sekúnd do vzorky.
V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.