Hľadať

Rýchly chromatografický skríningový test na dôkaz kokaínu vo vzorke moču

Účinky
Kokaín patrí medzi najúčinnejšie lokálne anestetiká, je silné narkotikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, euforicky, zvyšuje bdelosť, odstraňuje únavu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie, Vyvoláva veľmi silnú psychickú závislosť.

Vzhľad a spôsob aplikácie drogy
Kokaín, kokové listy a koncentrovaná zmes z kokaínu, jedlej sódy a vody - crack - biely prášok a kryštáliky. Podávajú sa orálne (ústami), šňupú sa alebo fajčia. Kokaín sa za veľmi krátky čas vylučuje močom, dá sa dokázať ešte po 24-60 hod po požití.

Príznaky
Potenie, sucho v ústach, krvácanie alebo výtok z nosa, poškodenie nosnej prepážky, zvýšený krvný tlak, nepokoj, rozšírené zrenice, výrazné chudnutie.

Upozornenie

  • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro.
  • Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi; odporúčame výsledok testu konzultovať s lekárom špecialistom.
  • Testovacia doštička je len na jedno použitie.
  • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.
  • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Vzorka
Najlepšie je vykonať vyšetrenie v deň odberu vzorky. Moč je možné skladovať 2 dni pri 2 - 8 °C, alebo zmraziť na dlhšiu dobu. Pred testovaním je nutné zahriať zmrazenú vzorku na izbovú teplotu a dobre premiešať.

Citlivosť
Test reaguje na prítomnosť kokaínu v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 300 ng/ml. Pozitívny výsledok dáva tiež benzoilekgonín s koncentráciou 300 ng/ml. Tento test stanoví drogu alebo jej metabolity vo vzorke ľudského moču do 24 až 48 hodín po užití drogy.

Vykonanie testu

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie a skontrolujte, či je vzorka aj testovacia doštička vytemperovaná na izbovú  teplotu.

  1. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie.
  2. Pipetku naplňte močom a nakvapkajte 4 kvapky (120 µl) do okrúhleho okienka. Dbajte na to, aby ste nepreplnili absorpčnú vložku.
  3. Odčítajte výsledky po 5 minútach.
  4. Neodčítavajte výsledky po uplynutí 10 minút.


Vyhodnotenie
1.Pozitívny výsledok - prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči:

Vytvorí sa len 1 ružová čiarka v kontrolnom okienku C.
Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.


2. Negatívny výsledok :
Na doštičke sa vyfarbia 2 ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv
na interpretáciu výsledku.


3. Test nebol správne vykonaný:
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna kontrolná čiarka, pipetkou doplňte pár kvapiek vzorky moču.
V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

Kompletné informácie nájdete v príbalovom letáku - návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.

Objednávkový formulár