Hľadať

BABY test - Komfort

tehotenský baby test komfort

BABY komfort tehotenský test
Spoľahlivý rýchly hCG test už v prvých dňoch po počatí

Charakteristika
Tehotenský test BABY komfort je jednoduchý, rýchly a spoľahlivý test na kvalitatívne stanovenie ľudského choriogonadotropínu hCG v moči 25mlU/ml. Je založený na princípe imunochromatografickej analýzy. Umožňuje špecifické stanovenie hCG v prítomnosti iných hormónov s podobnou štruktúrou. Tento hormón začínajú produkovať bunky placenty po oplodnení cca od 7. dňa. Jeho koncentrácia sa prudko zvyšuje v prvých troch mesiacoch tehotenstva, aj mimomaternicového. V 10.-12. týždni dosahuje maximum, neskôr klesá, až sa ustáli na konštantnej hladine až do skončenia šestonedelia (po pôrode, resp. po prerušení gravidity). Vďaka vysokej citlivosti (99%) BABY test zachytí hormón hCG vo vzorke moču kedykoľvek počas dňa už 7.-10. deň po počatí (nemusí teda byť použitý iba ranný moč).

Upozornenie

  • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená na samotestovanie.
  • Testovacia doštička je len na jedno použitie.
  • Pri nadmernej konzumácii tekutín môže byť vzorka moču príliš zriedená a nemusí obsahovať stanoviteľnú hladinu hCG.
  • Ak si nie ste úplne istá výsledkom, je potrebné test zopakovať s novou testovacou doštičkou po 24 hodinách.
  • Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi, preto odporúčame návštevu ženského lekára. Zvýšené koncentrácie hCG pretrvávajú do skončenia šestonedelia (po pôrode, resp. po prerušení gravidity). Môžu byť tiež spôsobené hormonálnymi liekmi alebo niektorými ochoreniami.
  • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Skladovanie
Tehotenský test BABY komfort skladujte pri teplote 4 - 30°C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke. Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

Postup
1. Na odber moču použite čistú a suchú nádobku (nie je súčasťou testu).
2. Vybaľte testovaciu doštičku a pipetku z ochranného obalu. (Priložené vysúšadlo nepoužívať.)
3. Pipetkou nasajte moč.
4. Okienko naplňte močom až po okraj (5 kvapiek).
5. Výsledok sa objaví v priebehu 3 minút.

tehotenský baby test komfort návod na použitie

Vyhodnotenie:
1. Tehotenstvo = pozitívny výsledok 

V okienku T a C sa objavia dve ružové čiarky, čo znamená, že v moči je prítomný hormón hCG. Farebné čiarky v okienku sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv na interpretáciu výsledku. Je možné, že hladina hormónu hCG je ešte nízka. Na potvrdenie tehotenstva si môžete test zopakovať s novou testovacou doštičkou po 24 hodinách.
2. Negatívny výsledok
Na testovacej doštičke sa objaví jedna kontrolná ružová čiarka v okienku C, ktorá potvrdzuje negatívny výsledok, ako aj to, že test je urobený správne. Reakčná zóna T zostáva bez čiarky. Ak sa však menštruácia v stanovenom termíne nedostavila, zopakujte test s novou testovacou doštičkou.
3. Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna čiarka
Pipetkou doplňte ešte pár kvapiek moču. V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou testovacou doštičkou.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tehotenského testu, radi Vám ich zodpovieme.