HľadaťHEMOGLOBÍN / FOB test
Jednokrokový test na stanovenie ľudského hemoglobínu v stolici

Princíp
Metóda využíva kombináciu konjugátu (monoklonálna protilátka - farbivo) a polyklonálnej protilátky naviazanej na pevnú fázu na identifikáciu hemoglobínu v testovanej vzorke s vysokou citlivosťou a špecificitou. Pri tomto teste sa vzorka extrahuje do roztoku, ktorý sa následne nakvapká do okienka označeného šípkou na testovacej doštičke. Vzorka vzlína po membráne, pričom značený konjugát vytvára s antigénom hemoglobínu (ak je vo vzorke prítomný) komplex antigén - protilátka. Tento komplex sa naviaže na  protilátku umiestnenú v pozitívnej reakčnej zóne T a vytvorí tmavočervenú čiarku. Ak sa v komplexe nenachádzajú protilátky, v o-kienku T sa nevytvorí farebná čiarka. Reakčná zmes vzlína ďalej do kontrolnej zóny C. Nezreagovaný konjugát sa viaže v kon-trolnej zóne, kde vytvára tmavočervenú čiarku, ktorá dokazuje, že test bol správne vykonaný.

Zloženie
testovacie doštičky s vysúšadlom: 25 ks
extrakčné skúmavky so sondou: 25 ks
návod na použitie: 1 ks

Upozornenie

 • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená pre profesionálne použitie.
 • Testovacia doštička a extrakčná skúmavka sú len na jedno použitie.
 • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte postup.
 • Nepoužitý obsah zo skúmavky vylejte do výlevky.
 • Extrakčný roztok obsahuje konzervačné činidlo, ktoré pri priamom kontakte s pokožkou môže spôsobiť podráždenie. V prípade priameho kontaktu s pokožkou postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
 • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Odporúčanie
Ľudia s rizikom výskytu nádorového ochorenia, ktorým sa odporúča každoročné skríningové testovanie:

 • pacienti so všetkými formami roztrúsených črevných polypov,
 • pacienti s adenómovými polypmi,
 • pacienti s nešpecifickými črevnými zápalmi - Crohnova choroba, ulcerózna kolitída,
 • muži a ženy od 40 rokov ako súčasť preventívnej prehliadky - aj po negatívnom výsledku,
 • ženy po operácii prsníka, maternice a vaječníkov,
 • preventívne príbuzní pacientov s onkologickým ochorením.

Kedy zvýšiť pozornosť:

 • hnačka, zápcha, zmena pravidelnosti stolice
 • krv, resp. tmavá farba stolice
 • tráviace problémy - nadúvanie, kŕče, pocit plnosti, vetry
 • únava, nechuť do jedla, strata hmotnosti

Neodoberajte vzorky pri menštruácii, silných hnačkách, krvácajúcich hemoroidoch.

Pred vyšetrením sa odporúča konzumovať:

 • stravu bohatú na vlákninu - celozrnný chlieb a pečivo
 • ovocie - jablká
 • zelenina - brokolica, cesnak, surová kapusta 

Príprava vzorky a postup
Vzorky stolice odoberajte na toaletný papier alebo do vhodnej nádobky - nie sú súčasťou testu. Najlepšie je vykonať vyšetrenie hneď po odbere vzorky. 

1. Otvorte farebný vrchnák skúmavky a ponorte špičku sondy (celý závit) do vzorky stolice na rôznych miestach, maximálne toľko stolice, koľko pojme závit.
2. Sondu vložte do skúmavky, dobre zašraubujte a pretrepte.

3. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie.
4. Uvoľnite špičku na vrchnáku uzavretej skúmavky a vytlačte 3 kvapky do okienka označeného šípkou, resp. písmenom S
na doštičke.


5. Po 10-15 minutách sa na doštičke vyfarbí jedna alebo dve čiarky. Po 20. minúte už výsledky neodčítavajte.

Interpretácia výsledkov
1. Pozitívny výsledok -
 v stolici sa nachádza krv:


Na testovacej doštičke sa vyfarbia dve tmavočervené čiarky. Farebné čiarky v pozitívnej reakčnej zóne T a v kontrolnej zóne C
sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv na interpretáciu výsledku.

2. Negatívny výsledok - v stolici sa nenachádza krv:

Na testovacej doštičke v kontrolnej zóne C sa vytvorí jedna farebná čiarka - v stolici sa nenachádza krv.

3. Test nebol správne vykonaný, ak sa na doštičke neobjaví ani jedna čiarka. Dokvapkajte do okienka označeného šípkou, resp. písmenom S ešte pár kvapiek extraktu. V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

Charakteristika stanovenia 
Vzorky stolice získané kolonoskopiou od 100 symptomatických pacientov s krvácaním dokázaným endoskopiou - polypy, hemoroidy, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba.
Výsledky získané HEMOGLOBÍN/FOB testom boli porovnávané s výsledkami získanými testom firmy SYNTRON Bioresearch, Inc. USA.

 • Špecificita

Nebola zistená žiadna krížová reakcia s hemoglobínom hydiny, prežúvavcov, prasiat a králikov v koncentrácii 500 µg Hb.ml-1 

 • Citlivosť

50 ng Hb.ml-1 stolice

Skladovanie
HEMOGLOBÍN/FOB test skladujte pri teplote 4 - 30°C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke.
Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.

Kompletné informácie nájdete v príbalovom letáku - návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.

     

Objednávkový formulár