Hľadať

Rýchly kvalitatívny test na domáce použitie na rýchlu diagnostiku infekcie žalúdka a dvanástnika

Charakteristika
V súčasnosti je v rámci rodu Helicobacter opísaných 13 druhov. Humánnym patogénnom je H. pylori. Helicobacter pylori je špirálovitá gram negatívna baktéria, ktorá kolonizuje epitel žalúdka a proximálneho duodena. Je spájaná s rôznymi chorobami tráviaceho traktu, ako akútna a chronická gastritída, adenokarcinóm žalúdka, resp. duodena. Kultivačné a histologické vyšetrenia dokázali, že až 90% pacientov s duodenálnymi a žalúdočnými vredmi je infikovaných H.pylori. HELICOBACTER PYLORI test je určený na rýchle, kvalitatívne imunochromatografické stanovenie H. pylori všetkých izotypov v stolici.

Skladovanie
HELICOBACTER PYLORI test skladujte pri teplote 4 - 30°C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke. Nepoužívajte
po uplynutí dátumu expirácie. 

Upozornenie

  • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená na samotestovanie.
  • Testovacia doštička a extrakčná skúmavka sú len na jedno použitie.
  • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte postup.
  • Nepoužitý obsah zo skúmavky vylejte do výlevky.
  • Extrakčný roztok obsahuje konzervačné činidlo, ktoré pri priamom kontakte s pokožkou môže spôsobiť podráždenie. V prípade priameho kontaktu s pokožkou postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
  • Na základe testu nie je možné určiť klinickú diagnózu. Tú určí lekár na základe klinických a laboratórnych výsledkov.
  • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Príprava vzorky a postup
Vzorky stolice odoberajte na toaletný papier alebo do vhodnej nádobky - nie sú súčasťou testu. Nariedená stolica v extrakčnej skúmavke sa musí spracovať do 30 minút.
Neodoberajte vzorky pri menštruácii, silných hnačkách, krvácajúcich hemoroidoch.

1. Otvorte farebný vrchnák skúmavky a ponorte špičku sondy (celý závit) do vzorky stolice na rôznych miestach, maximálne toľko, koľko pojme závit.
2. Sondu vložte do skúmavky, dobre zašraubujte a pretrepte.

3. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie.
4. Uvoľnite špičku na vrchnáku uzavretej skúmavky a vytlačte 3 kvapky do okienka S na doštičke.


5. Po 15 minutách sa na doštičke vyfarbí jedna alebo dve čiarky. Po 20. minúte už výsledky neodčítavajte.

Vyhodnotenie
1. Pozitívny výsledok -
vzorka je pozitívna na Helicobacter pylori:

Na doštičke sa vyfarbia dve ružové čiarky. Farebné čiarky v pozitívnej reakčnej zóne T a v kontrolnej zóne C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv na interpretáciu výsledku.

2. Negatívny výsledok:

Na doštičke v kontrolnej zóne C sa vytvorí jedna ružová čiarka. Reakčná zóna T ostáva bez čiarky. Vzorka je negatívna na prí-tomnosť H.pylori.

3. Ak sa na doštičke neobjaví ani jedna čiarka, dokvapkajte do okienka označeného šípkou, resp. písmenom S ešte pár kvapiek extraktu. V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

Kompletné informácie sa dozviete v príbalovom letáku - návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne testu, radi Vám ich zodpovieme.