Hľadať

ELISA-anti-LAKTÓZA

Súpravy ELISA-anti-LAKTÓZA sú určené na stanovenie špecifických protilátok proti mliečnemu cukru - laktóze v ľudskom sére.
Kravské mlieko patrí do skupiny potenciálnych potravinových alergénov, ktoré vyvolávajú u precitlivených jedincov chorobné stavy charakterizované abnormálnou imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na tieto látky. Jednou z príčin neznášanlivosti na mlieko je intolerancia laktózy. Intolerancia laktózy – mliečneho cukru, je prisudzovaná deficitu laktázy – enzýmu, ktorý umožňuje resorbovať tento cukor. Existujú tri typy deficitu laktázy: vrodený deficit laktázy – príznaky intolerancie sa objavia skoro po narodení, sekundárne znížená aktivita laktázy pri niektorých črevných ochoreniach, primárne znížená aktivita laktázy. Ochorenie sa objavuje v dospelosti u jedincov, u ktorých nebola v mladosti nájdená neznášanlivosť laktózy. K poklesu laktázovej aktivity u citlivých ľudí dochádza pravdepodobne v dôsledku zníženej expresie génu.

Obsah súpravy

  • 8-jamkové lámateľné stripy aktivované antigénom
  • Kontrolná vzorka negatívna
  • Kontrolná vzorka cut off
  • Kontrolná vzorka pozitívna
  • Konjugát
  • TMB substrát
  • Zrieďovací roztok
  • Vymývací roztok
  • Kyselina sírová