Hľadať


Súpravy ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný sú určené na kvantitatívne stanovenie špecifických protilátok proti gliadínu v ľudskom sére. Ako antigén je v súprave použitý rekombinantný deamidovaný syntetický peptid gliadínu.  
Stanovenie anti-gliadínových protilátok v ľudskom sére sa využíva na zlepšenie diagnostických možností a na monitorovanie liečby celiakie. Celiakia je geneticky podmienené autoimunitné ochorenie detí a dospelých. V európskej populácii sa udáva prevalencia celiakie 1:100 až 1:300. Príčinou choroby je intolerancia bielkovín pšenice, raže, ovsa a jačmeňa. Intolerancia je na bielkoviny endospermu obilných zŕn, tzv. glutén (lepok), z ktorého sa dá etanolom extrahovať gliadín, frakcia obsahujúca asi 50 proteínových zložiek. V dôsledku ochorenia vzniká v sliznici tenkého čreva celý rad zmien od zvýšeného množstva interepiteliálnych lymfocytov až po hyperpláziu krýpt a oploštenie klkov. Klinické príznaky celiakie sú veľmi variabilné a rozdielne u detí a dospelých. K typickým príznakom patria hnačky, chudnutie, bolesti brucha, únava. K atypickým formám býva zaradená dermatitis herpetiformis Duhring. Ochorenie sa môže prejaviť bolesťami kostí, stagnáciou rastu, oneskorenou pubertou, infertilitou, opakovanými potratmi, anémiou, osteoporózou, atď. Obávanými komplikáciámi celiakie sú gastrointestinálne karcinómy a lymfómy. Liečba spočíva v dodržiavaní diéty s prísnym vylúčením gluténu zo stravy pacienta.

Obsah súpravy

  • 8-jamkové lámateľné stripy aktivované antigénom
  • Kontrolná vzorka negatívna
  • Kontrolná vzorka pozitívna
  • Štandardy 0 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80 U.ml-1
  • Konjugát
  • TMB substrát
  • Zrieďovací roztok
  • Vymývací roztok
  • Kyselina sírová