Hľadať

ELISA-anti-ASCA

 Návod na použitie - na stiahnutie Osvedčenie o súprave - na stiahnutie
E - 348 ELISA-anti-ASCA-II-A,G 48 jamiek pre IgA
48 jamiek pre IgG

2020 II. V. VII. IX. XI. 
2021 III. V. VII. X. XII.

2022 II. IV. VII.

Súpravy ELISA-anti-ASCA sú určené na stanovenie špecifických protilátok triedy IgA a IgG proti manozovým sekvenciám bunkovej steny Saccharomyces cerevisae (pekárenské droždie) v ľudskom sére. Kmene Saccharomyces cerevisae sú využívané v potravinárskych technológiách, a preto sú obsiahnuté v rade potravinárskych výrobkov. V poslednej dobe sa začalo využívať stanovenie protilátok proti Saccharomyces ako doplnkové vyšetrenie na zlepšenie diagnostických možností nešpecifických črevných zápalov. Tieto protilátky boli zistené u pacientov s Crohnovou chorobou, ale len výnimočne u pacientov s ulceróznou kolitídou. Podľa literárnych údajov sa IgA a IgG protilátky proti Saccharomyces vyskytujú u 39-68% pacientov s Crohnovou chorobou, ale len u max. 14% pacientov s ulceróznou kolitídou. Na doplnenie diagnostiky sa odporúča ešte aj stanovenie ANCA ( protilátok proti cytoplazmatickým komponentom neutrofilných leukocytov, podtyp s periférnym sfarbením). Výskyt ANCA je spojený s ulceróznou kolitídou. Zvýšené hladiny protilátok IgA a IgG proti Saccharomyces boli zistené aj u iných ochorení, ako sú napr. celiakia, spondyloartropatia, ankylozujúca spondylitída, a u niektorých autoimúnnych pečeňových ochorení. U 14-43% pacientov s celiakiou boli zistené aj protilátky proti Saccharomyces. Na druhej strane IgA protilátky proti gliadínu boli nájdené u 10-35 % pacientov s Crohnovou chorobou.

Obsah súpravy

  • 8-jamkové lámateľné stripy aktivované antigénom
  • Kontrolná vzorka negatívna
  • Kontrolná vzorka pozitívna
  • Štandardy 0 – 6,25 – 12,5 – 25 – 50 – 100 U.ml-1
  • Konjugát
  • TMB substrát
  • Zrieďovací roztok
  • Vymývací roztok
  • Kyselina sírová