Hľadať

Covid-19 Ag Antigénový test

POUŽITIE

Rýchly antigénový test COVID-19 je imunologický test na kvalitatívnu detekciu antigénov COVID-19 vo vzorkách odobratých stermi z hrdla, nosa a prednej časti nosa. Je určený na profesionálne použitie a poskytuje predbežný výsledok na pomoc pri diagnostike infekcie novým koronavírusom. Akákoľvek interpretácia alebo použitie tohto predbežného výsledku musí byť tiež podložené inými klinickými nálezmi. Zvážte potvrdenie výsledku tohto testu jednou alebo viacerými metódami.


CHARAKTERISTIKA

Nový koronavírus (SARS-CoV-2) patrí do skupiny Beta-koronavírusov. COVID-19 je akútne respiračné infekčné ochorenie.  V súčasnosti sú hlavným zdrojom infekcie pacienti infikovaní novým koronavírusom; infekčným zdrojom môžu byť aj asymptomatický infikovaní ľudia. Na základe súčasného epidemiologického vyšetrenia je inkubačná doba 1 až 14 dní, väčšinou 3 až 7 dní. Medzi hlavné prejavy patrí horúčka, únava, suchý kašeľ. Upchatie nosa, nádcha, bolesť hrdla, bolesť svalov a hnačka sú občasnými symptómami ochorenia.

PRINCÍP TESTU

Rýchly antigénový test na COVID-19 je chromatografický imunologický test, ktorý využíva vysoko citlivé protilátky na detekciu nukleoproteínu SARS-CoV-2 vo vzorkách odobratých stermi z hrdla, nosa a nosohltanu. Špecifické protilátky pre SARS-CoV-2 sú viazané v testovacej oblasti membrány a kombinované s ďalšími reagenciami tak, aby vytvorili testovací prúžok. Počas testovania reaguje testovaná vzorka s protilátkami, ktoré sú značené koloidným zlatom a sú na membráne. Vzniknutá zmes následne vzlína po membráne pomocou kapilárneho efektu a reaguje s látkami tvoriacimi čiary na testovacej membráne. Ak vzorka obsahuje antigén COVID-19, v testovacej oblasti T sa objaví farebná čiara. Ak vzorka neobsahuje antigén COVID-19, čiara v testovacej zóne T sa neobjaví. V kontrolne oblasti C sa musí vždy objaviť červená čiara, tým sa kontroluje správna funkcia testu. Indikuje sa tým dostatočné množstvo vzorky a správny priebeh vzlínania.

OBSAH BALENIA

1 ks testovacia kazeta

1 ks extrakčný roztok

1 ks sterilný tampón pre výter z nosohltanu

1 ks extrakčná skúmavka s uzáverom

Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

  1. Iba na profesionálne diagnostické použitie in vitro.
  2. Nepoužívajte test po dátume exspirácie uvedenom na obale. Nepoužívajte test v prípade poškodenia obalu. Len na jedno použitie.
  3. Pred testovaním si pozorne prečítajte návod na použitie.
  4. Extrakčné činidlo obsahuje roztok soli. Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnuté telesné partie veľkým množstvom vody.
  5. Pre každú získanú vzorku použite novú nádobu na odber vzoriek, tým zabránite krížovej kontaminácii vzoriek.
  6. Nejedzte, nepite a nefajčite v priestore, kde sa manipuluje so vzorkami a súpravami. Zaobchádzajte so všetkými vzorkami tak, akoby obsahovali infekčné materiály.
  7. Počas celého postupu dodržiavajte zavedené preventívne opatrenia proti mikrobiologickým rizikám a postupujte podľa štandardných postupov pre správnu likvidáciu vzoriek. Pri testovaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana zraku.
  8. Nezamieňajte ani nemiešajte reagencie z rôznych šarží.
  9. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky
  10. Použité testovacie materiály zlikvidujte v zmysle platnej legislatívy.

Kompletný príbalový leták si môžete stiahnuť tu -  návod na použitie (súbor na stiahnutie)


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom testu radi Vám ich zodpovieme