Hľadať

Covid-19-AB

Covid-19 IgG/IgM Test na stanovenie protilátok

Použitie

Rýchly test COVID-19 IgM/IgG TEST je imunologický test na kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu protilátok IgM a IgG proti SARS-CoV-2 zo vzorky ľudskej krvi, séra alebo plazmy. Test je určený na profesionálne použitie in vitro a slúži ako pomôcka pri diagnostike ochorenia COVID-19. Každá reaktívna vzorka vyšetrená rýchlym testom COVID-19 IgM/IgG sa musí potvrdiť alternatívnou testovacou metódou a klinickými nálezmi.
Princíp Testu
Testovacia kazeta obsahuje rekombinantný antigén SARSCoV2 konjugovaný koloidným zlatom a kontrolný konjugát protilátok značený koloidným zlatom. Nitrocelulózová membrána obsahuje dve testovacie zóny IgG a IgM, a jednu kontrolnú zónu C. Testovacia zóna IgG obsahuje monoklonálnu anti-IgG protilátku na detekciu IgG anti-SARS-CoV 2. Testovacia zóna IgM obsahuje monoklonálnu anti-IgM protilátku na detekciu IgM anti-SARS-CoV 2. Kontrolná zóna C obsahuje protilátku na kontrolu kvality.
Do okienka S nakvapkáme vzorku: krv, sérum alebo plazma a zriedovací roztok. Vzorka migruje kapilárnym vzlínaním cez kazetu. Ak sú vo vzorke prítomné IgG protilátky špecifcké pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viazať na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgG. Ak sú vo vzorke prítomné IgM protilátky špecifcké pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viazať na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgM. Neprítomnost červených prúžkov v testovacích zónach IgG a IgM naznačuje negatívny výsledok. Kontrolná zóna C na testovacej kazete slúži na potvrdenie správnej funkcie testu a znamená, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k vzlínaniu cez kazetu. Ak sa v kontrolnej zóne C neobjaví prúžok, výsledok testu je neplatný a vzorka sa musí znova otestovať pomocou inej testovacej kazety.
Obsah balenia
1 ks testovacia kazeta
1 ks zriedovací roztok
1 ks jednorazová pipeta – na odber vzorky
1 ks dezinfekcný papierik – na báze alkoholu
1 ks lanceta
Návod na použitie
Interpretácia výsledkov
Pozitívny výsledok
Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgG, test indikuje prítomnost protilátky IgG špecifckej pre SARS-CoV-2. Výsledok je pozitívny. Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgM, test indikuje prítomnosť protilátky IgM špecifckej
pre SARS-CoV-2. Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgG aj IgM, test indikuje prítomnosť protilátok IgG aj IgM špecifckých pre vírus SARS-CoV-2. Výsledok je pozitívny.
Poznámka:
1. Intenzita sfarbenia prúžkov v testovacích zónach sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie protilátok vo vzorke, ale vyfarbenie aj slabej čiary sa považuje za pozitívny výsledok.
2. Vzorky s pozitívnymi výsledkami by sa následne mali potvrdiť pomocou alternatívnych testovacích metód a klinických nálezov.
Negatívny výsledok
Vyfarbí sa červený prúžok iba v kontrolnej zóne C, testovacie zóny IgG a IgM sa nevyfarbia. Vo vzorke sa nezistili žiadne IgG a IgM protilátky špecifcké pre vírus SARS-CoV-2. Výsledok je negatívny.
Neplatný výsledok
Ak sa v kontrolnej zóne C nevyfarbí červený prúžok, test je neplatný a to bez ohľadu na vyfarbenie sa červených prúžkov v testovacích zónach IgG a IgM. Možnou príčinou môže byť nesprávny postup vykonania testu alebo nedostatočné množstvo zrieďovacieho roztoku. Postup opakujte s novým testom.

Kompletný príbalový leták si môžete stiahnuť tu -  návod na použitie (súbor na stiahnutie)


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom testu radi Vám ich zodpovieme