Hľadať

BABY test - Duo - 2 testy v 1 balení

tehotenský baby test duo

BABY Duo tehotenský test
Spoľahlivý rýchly hCG test už v prvých dňoch po počatí

Charakteristika
Tehotenský test BABY duo je jednoduchý, rýchly a spoľahlivý test na kvalitatívne stanovenie ľudského choriogonadotropínu hCG v moči 25mlU/ml. Je založený na princípe imunochromatografickej analýzy. Umožňuje špecifické stanovenie hCG v prítomnosti iných hormónov s podobnou štruktúrou. Tento hormón začínajú produkovať bunky placenty po oplodnení cca od 7. dňa. Jeho koncentrácia sa prudko zvyšuje v prvých troch mesiacoch tehotenstva, aj mimomaternicového. V 10.-12. týždni dosahuje maximum, neskôr klesá, až sa ustáli na konštantnej hladine až do skončenia šestonedelia (po pôrode, resp. po prerušení gravidity). Vďaka vysokej citlivosti (99%) BABY test zachytí hormón hCG vo vzorke moču kedykoľvek počas dňa už 7.-10. deň po počatí (nemusí teda byť použitý iba ranný moč).

Balenie: 2 testovacie prúžky v 1 balení

Upozornenie

  • Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro určená na samotestovanie.
  • Testovací prúžok je len na jedno použitie.
  • Pri nadmernej konzumácii tekutín môže byť vzorka moču príliš zriedená a nemusí obsahovať stanoviteľnú hladinu hCG.
  • Ak si nie ste úplne istá výsledkom, je potrebné test zopakovať s novou testovacou doštičkou po 24 hodinách.
  • Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi, preto odporúčame návštevu ženského lekára. Zvýšené koncentrácie hCG pretrvávajú do skončenia šestonedelia (po pôrode, resp. po prerušení gravidity). Môžu byť tiež spôsobené hormonálnymi liekmi alebo niektorými ochoreniami.
  • Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Skladovanie
Tehotenský test BABY duo skladujte pri teplote 4 - 30°C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

Postup
1. Testovací prúžok vyberte z ochranného obalu.
2. Držte ho za zelenú úchytnú plochu.
3. Na 6 sekúnd ho ponorte do vzorky moču - maximálne po vyznačenú značku. Potom prúžok vyberte a podržte z zvislej polohe.
4. Výsledok sa objaví v priebehu 5 minút.

tehotenský baby test mono návod na použitie

Vyhodnotenie:
1. Tehotenstvo = pozitívny výsledok 

Na testovacej (strednej) časti prúžku sa objavia dve ružové čiarky, čo znamená, že v moči je prítomný hormón hCG. Farebné čiarky v okienku sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv na interpretáciu výsledku. Je možné, že hladina hormónu hCG je ešte nízka. 
2. Negatívny výsledok
Na prúžku sa objaví jedna kontrolná ružová čiarka, ktorá potvrdzuje negatívny výsledok, ako aj to, že test je urobený správne. 
3. Ak sa na prúžku neobjaví ani jedna čiarka
Skontrolujte, či bol prúžok dostatočne ponorený v moči. Ak nie, ponorenie zopakujte.  V prípade, že sa čiarka stále neobjaví, test opakujte s novým prúžkom.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tehotenského testu, radi Vám ich zodpovieme.