tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en
Osvedčenie o súprave
REF E-270 pdf ELISA-anti-LAKTÓZA-A 48 jamiek 2020 I. II. III. IV. V. VII. IX. X. XI. XII. 
2021 I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
REF E-271 pdf ELISA-anti-LAKTÓZA-G 48 jamiek 2020 I. II. III. IV. V. VII. IX. X. XI. XII. 
2021 I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
REF E-470 pdf ELISA-anti-LAKTÓZA-II-A 96 jamiek 2020 I. II. III. IV. V. VII. IX. X. XI. XII. 
2021 I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
REF E-471 pdf ELISA-anti-LAKTÓZA-II-G 96 jamiek 2020 I. II. III. IV. V. VII. IX. X. XI. XII. 
2021 I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Súpravy ELISA-anti-LAKTÓZA sú určené na stanovenie špecifických protilátok proti mliečnemu cukru - laktóze v ľudskom sére.
Kravské mlieko patrí do skupiny potenciálnych potravinových alergénov, ktoré vyvolávajú u precitlivených jedincov chorobné stavy charakterizované abnormálnou imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na tieto látky. Jednou z príčin neznášanlivosti na mlieko je intolerancia laktózy. Intolerancia laktózy – mliečneho cukru, je prisudzovaná deficitu laktázy – enzýmu, ktorý umožňuje resorbovať tento cukor. Existujú tri typy deficitu laktázy: vrodený deficit laktázy – príznaky intolerancie sa objavia skoro po narodení, sekundárne znížená aktivita laktázy pri niektorých črevných ochoreniach, primárne znížená aktivita laktázy. Ochorenie sa objavuje v dospelosti u jedincov, u ktorých nebola v mladosti nájdená neznášanlivosť laktózy. K poklesu laktázovej aktivity u citlivých ľudí dochádza pravdepodobne v dôsledku zníženej expresie génu.

ZLOŽENIE
8-jamkové lámateľné stripy aktivované antigénom
Kontrolná vzorka negatívna
Kontrolná vzorka cut off
Kontrolná vzorka pozitívna
Konjugát
TMB substrát
Zrieďovací roztok
Vymývací roztok
Kyselina sírová

Dopytový formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.