tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en

O firme

BIOGEMA Košice

 - vznikla ako výrobné družstvo v roku 1988 so sídlom v Košiciach. Má dlhoročnú tradíciu v oblasti vývoja a výroby diagnostických súprav určených pre zdravotníctvo a na našom trhu má svoje stále miesto. Predmetom podnikania je výroba a distribúcia diagnostík.

- v posledných rokoch sa zameriava predovšetkým na vlastný know-how, vývoj diagnostických súprav ELISA na stanovenie špecifických protilátok proti potravinovým alergénom. Obchodné aktivity rozvíja spoluprácou so zahraničím - sortiment sme rozšírili o jednokrokové testy na skríningové vyšetrenie - stanovenie tehotenstva, na dôkaz drogy v moči či ostatné biochemické vyšetrenia. sonna.com.ua

na trhu sa etabluje ako malá ale stabilná firma, v ktorej pracujú v prevažnej miere zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. Svojou odbornou prácou zabezpečujú spokojnosť obchodných partnerov dodávaním kvalitných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.

v roku 2004 zaviedla systém manažérstva kvality v plnatnom znení podľa EN ISO 9001 a STN EN ISO 13485. Zavedením systému manažérstva kvality garantujeme profesionálny prístup ku klientovi a dodávky výrobkov štandardnej kvality pod označením CE.