tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en

      Osvedčenie o súprave
REF E - 260 pdf ELISA-anti-β-LAKTOGLOBULÍN-A 48 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. XI. 
2021 I. III. IV. V. VI. VIII.
REF E - 261 pdf ELISA-anti-β-LAKTOGLOBULÍN-G 48 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. XI. 
2021 I. III. IV. V. VI. VIII.
REF E - 460 pdf ELISA-anti-β-LAKTOGLOBULÍN-II-A 96 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. XI. 
2021 I. III. IV. V. VI. VIII.
REF E - 461 pdf ELISA-anti-β-LAKTOGLOBULÍN-II-G 96 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. XI. 
2021 I. III. IV. V. VI. VIII.

Súpravy ELISA-anti-ß-LAKTOGLOBULÍN sú určené na stanovenie špecifických protilátok triedy IgA a IgG proti bielkovine kravského mlieka - ß-laktoglobulínu v ľudskom sére.
Kravské mlieko patrí do skupiny potenciálnych potravinových alergénov, t.j. látok proteínovej povahy, ktoré vyvolávajú u precitlivených jedincov chorobné stavy charakterizované abnormálnou imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na tieto látky. Kravské mlieko obsahuje viac než 20 rôznych proteínov, z ktorých iba niektoré sú alergény (kazeín, ß-laktoglobulín a α-laktalbumín). Imunologicky sa alergia na proteíny kravského mlieka klasifikuje ako alergia závislá na IgE a alergia nezávislá na IgE, ktorá sa označuje aj ako intolerancia na kravské mlieko. Tvoria sa protilátky typu IgG, IgA a IgM.

ZLOŽENIE
8-jamkové lámateľné stripy aktivované antigénom
Kontrolná vzorka negatívna
Kontrolná vzorka cut off
Kontrolná vzorka pozitívna
Konjugát
TMB substrát
Zrieďovací roztok
Vymývací roztok
Kyselina sírová

Dopytový formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.