tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en

      Osvedčenie o súprave
REF E - 280 pdf ELISA-anti-α-LAKTALBUMÍN-A 48 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. X. XI. 
2021 I. III. V. VI. VIII.
REF E - 281 pdf ELISA-anti-α-LAKTALBUMÍN-G 48 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. X. XI. 
2021 I. III. V. VI. VIII.
REF E - 480 pdf ELISA-anti-α-LAKTALBUMÍN-II-A 96 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. X. XI. 
2021 I. III. V. VI. VIII.
REF E - 481 pdf ELISA-anti-α-LAKTALBUMÍN-II-G 96 jamiek 2020 II. IV. V. VII. IX. X. XI. 
2021 I. III. V. VI. VIII.

Súpravy ELISA-anti-alfa-LAKTALBUMÍN sú určené na stanovenie špecifických protilátok triedy IgA a IgG proti bielkovine kravského mlieka - α-laktalbumínu v ľudskom sére.

Kravské mlieko patrí do skupiny potenciálnych potravinových alergénov, t.j. látok proteínovej povahy, ktoré vyvolávajú u precitlivených jedincov chorobné stavy charakterizované abnormálnou imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na tieto látky. Kravské mlieko obsahuje viac než 20 rôznych proteínov, z ktorých iba niektoré sú alergény (kazeín, ß-laktoglobulín a alfa-laktalbumín). Imunologicky sa alergia na proteíny kravského mlieka klasifikuje ako alergia závislá na IgE a alergia nezávislá na IgE, ktorá sa označuje aj ako intolerancia na kravské mlieko. Tvoria sa protilátky typu IgG, IgA a IgM.

Dopytový formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.