tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en

HCG tehotenský test

PRINCÍP

HCG test je rýchly, kvalitatívny test na stanovenie beta podjednotky ľudského choriogonadotropínu - beta-hCG v moči a v sére. Metóda využíva kombináciu konjugátu (monoklonálna protilátka - farbivo) a polyklonálnej protilátky naviazanej na pevnú fázu na identifikáciu hCG v testovanej vzorke s vysokou citlivosťou. Do 3 minút v moči je možné stanoviť hladinu 25 mIU.ml-1. Vzorka vzlína po membráne na prúžku, pričom značený konjugát vytvára s hCG (ak je vo vzorke prítomný) komplex antigén - protilátka. Tento komplex sa naviaže na protilátku umiestnenú v pozitívnej reakčnej zóne a vytvorí ružovú čiarku, ak koncentrácia hCG vo vzorke je vyššia než 25 mIU.ml-1. Ak sa hCG vo vzorke nenachádza, nevytvorí sa farebná čiarka. Reakčná zmes vzlína ďalej. Nezreagovaný konjugát sa viaže v kontrolnej zóne, kde vytvára ružovú čiarku, ktorá dokazuje, že test bol správne vykonaný.

ZLOŽENIE
1 súprava na 50 stanovení obsahuje: testovacie prúžky - 50 ks

UPOZORNENIE
- Test je určený na použitie in vitro.
- Testovací prúžok je len na jedno použitie.

Dopytový formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.