tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en

      Osvedčenie o súprave
REF E – 351 pdf ELISA–anti–CANDIDA–II–A 96 jamiek 2017 I. III. V. VII. IX. XI. 
2018 II. IV. VI. IX.
REF E – 352 pdf ELISA–anti–CANDIDA–IIG 96 jamiek 2017 I. III. V. VII. IX. XI. 
2018 II. IV. VI. IX.
REF E – 353 pdf ELISA–anti–CANDIDA–IIM 96 jamiek 2017 I. III. V. VII. IX. XI. 
2018 II. IV. VI. IX.
REF E – 354      ELISA–anti–CANDIDA–III–A,G,M 48 jamiek pre IgA pdf
48 jamiek pre IgG
 
pdf
48 jamiek pre IgM 
pdf
2017 I. III. V. VII. IX. XI.
2018 II. IV. VI. IX.


Súpravy ELISA-anti-CANDIDA sú určené na stanovenie špecifických protilátok proti manánovým a glukánovým sekvenciám bunkovej steny Candida albicans v ľudskom sére. Mykotické infekcie v súčasnosti patria k najrozšírenejším nákazám populácie. Druhy rodu Candida ako napr. C.albicans, C.glabrata, C.parapsilosis, C.tropicalis, C.krusei, C.dubliniensis a i. sú fakultatívne patogény spôsobujúce oportúnne infekcie u imunokompromitovaných osôb /HIV+, postransplantačné stavy, malignity, atď./ Zástupcovia rodu Candida sú príčinou 79-85% nozokomiálnych mykóz a odhady úmrtnosti sú medzi 50–60%. Kandidóza sa manifestuje prevažne v jednej z dvoch foriem: mukokutánna/superficiálna alebo hematogénne diseminovaná kandidóza. U zdravých osôb C. albicans predstavuje saprofytickú flóru gastrointestinálneho a vulvovaginálneho traktu a orofarynxu. C.albicans je príčinou kandidózy až u 67% imunokompromitovaných jedincov, pričom mortalita v prípade systémového postihnutia je 30-40%.

ZLOŽENIE
8-jamkové lámateľné stripy aktivované antigénom
Štandardy 0 – 6,25 – 12,5 – 25 – 50 – 100 U.ml-1
Konjugát
TMB substrát
Zrieďovací roztok
Vymývací roztok
Kyselina sírová

Dopytový formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.