tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en

      Osvedčenie o súprave
REF E – 351 pdf ELISA–anti–CANDIDA–II–A 96 jamiek 2020 I. IV. IX. XII. 
2021 IV. VII.
REF E – 352 pdf ELISA–anti–CANDIDA–IIG 96 jamiek 2020 I. IV. IX. XII. 
2021 IV. VII.
REF E – 353 pdf ELISA–anti–CANDIDA–IIM 96 jamiek 2020 I. IV. IX. XII. 
2021 IV. VII.
REF E – 354      ELISA–anti–CANDIDA–III–A,G,M 48 jamiek pre IgA pdf
48 jamiek pre IgG
 pdf

48 jamiek pre IgM 
pdf
2020 I. IV. IX. XII. 
2021 IV. VII.


Súpravy ELISA-anti-CANDIDA sú určené na stanovenie špecifických protilátok proti manánovým a glukánovým sekvenciám bunkovej steny Candida albicans v ľudskom sére. Mykotické infekcie v súčasnosti patria k najrozšírenejším nákazám populácie. Druhy rodu Candida ako napr. C.albicans, C.glabrata, C.parapsilosis, C.tropicalis, C.krusei, C.dubliniensis a i. sú fakultatívne patogény spôsobujúce oportúnne infekcie u imunokompromitovaných osôb /HIV+, postransplantačné stavy, malignity, atď./ Zástupcovia rodu Candida sú príčinou 79-85% nozokomiálnych mykóz a odhady úmrtnosti sú medzi 50–60%. Kandidóza sa manifestuje prevažne v jednej z dvoch foriem: mukokutánna/superficiálna alebo hematogénne diseminovaná kandidóza. U zdravých osôb C. albicans predstavuje saprofytickú flóru gastrointestinálneho a vulvovaginálneho traktu a orofarynxu. C.albicans je príčinou kandidózy až u 67% imunokompromitovaných jedincov, pričom mortalita v prípade systémového postihnutia je 30-40%.

ZLOŽENIE
8-jamkové lámateľné stripy aktivované antigénom
Štandardy 0 – 6,25 – 12,5 – 25 – 50 – 100 U.ml-1
Konjugát
TMB substrát
Zrieďovací roztok
Vymývací roztok
Kyselina sírová

Dopytový formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.