tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
diagnostiká tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test | Biogema
sk ru en

Dotazník spokojnosti

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s udržiavaním systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 13485 v platnom znení v našej organizácii a snahou o stále zlepšovanie a skvalitňovanie služieb zákazníkom, Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie tohto dotazníka za účelom získania spätnej väzby.

DOTAZNÍK PRE ODBERATEĽA

hodnotenie dodávateľa výrobkov /BIOGEMA Košice/

Oznámkujte od 1 – 5, /1-najlepšie hodn./

1. Ako hodnotíte obchodnú spoluprácu so zástupcami organizácie? 1 2 3 4 5
2. Ako ste spokojní s doterajším spôsobom objednávania výrobkov? 1 2 3 4 5
3. Ako ste spokojní s objednávaním výrobkov prostredníctvom našej web-stránky? 1 2 3 4 5
4. Ako ste spokojní s promptnosťou a formou dodávania výrobkov? 1 2 3 4 5
5. Ako ste spokojní s kvalitou výrobkov? 1 2 3 4 5
6. Do akej miery ste spokojní s dokumentáciou priloženou k dodávaným výrobkom? 1 2 3 4 5
7. Ako hodnotíte upozornenia v dokumentácii, týkajúce sa bezpečnosti spracovania diagnostických súprav? 1 2 3 4 5
8. Ako ste spokojní s postupom pri riešení nežiaducich príhod? (Vyplňujte prosím, len v prípade eventuálnej reklamácie) 1 2 3 4 5
9. Ako ste spokojní s informovanosťou o novinkách, o nových výrobkoch na seminároch, konferenciách? 1 2 3 4 5
10. Vyskytli sa komplikácie pri používaní zdravotníckych prostriedkov dodaných firmou BIOGEMA? 1 2 3 4 5