tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy, diagnostiká, testy na drogy, skríningové testy | Biogema
tehotenské testy skiringové testy na drogy elisa test diagnostiká | Biogema
sk ru en

COVID - 19 lgG/lgM - Rýchly imunochromatografický testCOVID-19 IgG/IgM TEST

Rýchly imunochromatografický test

 

Test COVID-19 IgG/IgM je založený na imunoanalýze s laterálnym prietokom (lateral flow immunoassay)
na kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu protilátok IgG a IgM proti SARS-CoV-2 zo vzorky ľudskej krvi, séra alebo plazmy. Test je určený na skríningové vyšetrenie, len na profesionálne diagnostické použitie in vitro
a slúži ako pomôcka pri diagnostike ochorenia COVID-19.
Každá reaktívna vzroka vyšetrená rýchlym testom COVID-19 IgG/IgM sa musí potvrdiť alternatívnou testovacou metódou a klinickými nálezmi.

CHARAKTERISTIKA
Koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae patrí medzi betakoronavírusy kam patria aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-COV, ktoré sú závažnými patogénmi pre vznik respiračných chorôb, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje akútny respiračný syndróm, medzi systematické klinické príznaky patria: horúčka, únava, suchý kašeľ, dýchavičnosť a pod. Stav sa môže rýchlo vyvinúť

do ťažkej pneumónie, respiračného zlyhania, syndrómu akútnej respiračnej tiesne, septického šoku, zlyhania viacerých orgánov ktorý sa prejavuje najmä kašľom, vysokou horúčkou, dýchavičnosťou, zápalom pľúc a
v prípade komplikácií môže skončiť aj smrťou. Koronavírus SARS-CoV-2 sa šíri prenosom z človeka na člo-
veka v prvom rade prostredníctvom kvapôčkovej infekcie pri kašľaní a kýchaní. Vírus je možné preniesť z infi-
kovaných povrchov do tela aj dotykom v oblasti očí, nosa a úst. Inkubačná doba (čas od nákazy po vznik prvých príznakov) je 2 až 14 dní.


PRINCÍP TESTU
Testovacia kazeta obsahuje rekombinantný antigén SARS-CoV-2 konjugovaný koloidným zlatom a kontrolný konjugát protilátok značený koloidným zlatom. Nitrocelulózová membrána obsahuje dve testovacie zóny IgG a IgM a jednu kontrolnú zónu C. Testovacia zóna IgG obsahuje monoklonálnu anti-IgG protilátku na detekciu IgG anti-SARS-CoV-2. Testovacia zóna IgM obsahuje monoklonálnu anti-IgM protilátku na detekciu IgM anti-SARS-CoV-2. Kontrolná zóna C obsahuje protilátku na kontrolu kvality.

Do okienka S nakvapkáme vzorku: krv, sérum alebo plazma a zrieďovací roztok. Vzorka migruje kapilárnym vzlínaním cez kazetu.
Ak sú vo vzorke prítomné IgG protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viazať na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgG.
Ak sú vo vzorke prítomné IgM protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viazať na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgM.
Neprítomnosť červených prúžkov v testovacích zónach IgG a IgM naznačuje negatívny výsledok.
Kontrolná zóna C na testovacej kazete slúži na potvrdenie správnej funkcie testu a znamená, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k vzlínaniu cez kazetu. Ak sa v kontrolnej zóne C neobjaví prúžok, výsledok testu je neplatný a vzorka sa musí znova otestovať pomocou inej testovacej kazety.

OBSAH BALENIA
Testovacia kazeta obsahuje prúžok s farebnými konjugátmi a reaktívnymi činidlami, ktoré sú vopred nanesené v zodpovedajúcich oblastiach
Jednorazová pipeta na odber vzorky
Zrieďovací roztok – 5 ml fosfátový fyziologický roztok a konzervačné látky
Dezinfekčný papierik na báze alkoholu
Lanceta
Návod na použitie

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Pozitívny výsledok

Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgG,
test indikuje prítomnosť protilátky IgG špecifické pre SARS- CoV-2.
Výsledok je pozitívny.


Vyfarbia sa červené prúžky v kontrolnej zóne C a v testovacej zóne IgM,
test indikuje prítomnosť protilátky IgM špecifické pre SARS- CoV-2.
Výsledok je pozitívny.

Poznámka:
- Intenzita sfarbenia prúžkov v testovacích zónach sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie protilátok vo vzorke, ale vyfarbenie aj slabej čiarky sa považuje za pozitívny výsledok.
- Vzorky s pozitívnymi výsledkami by sa následne mali potvrdiť pomocou alternatívnych testovacích metód a klinických nálezov.

Negatívny výsledok

Vyfarbí sa červený prúžok iba v kontrolnej zóne C, testovacie zóny IgG a IgM sa nevyfarbia.
Vo vzorke sa nezistili žiadne IgG a IgM protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2.
Výsledok je negatívny.


Neplatný výsledok

Ak sa v kontrolnej zóne C nevyfarbí červený prúžok, test je neplatný,
a to bezohľadu na vyfarbenie sa červených prúžkov v testovacích zónach IgG a IgM. 
Možnou príčinou môže byť nesprávny postup vykonania testu alebo nedostatočné množstvo zrieďovacieho roztoku. Postup opakujte s novým testom.


Špecificita 100%

Senzitivita 90%

 

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne COVID-19 IgG/IgM testu, radi Vám ich zodpovieme.


Dopytový formulár

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.